Kontakt

Adresa:
SYNERGY TRADE, a.s.
Ťačevská 43
085 01 Bardejov

Prevádzka:
Partizánska
085 01 Bardejov
mobil: +421 907 912 697


SYNERGY TRADE, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10375/P

IČO: 44 169 302
DIČ:202683531
IČ DPH SK 202683531